Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

00:23
4980 4e6a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
00:19
00:18
8339 88d1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
00:18
00:17
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasomebunny somebunny
00:17
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
00:10

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaszydera szydera

June 10 2017

22:39

May 26 2017

12:50
5290 12da 390
Reposted fromxfreischutz xfreischutz viaszydera szydera
12:50
3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera

May 12 2017

17:05
17:04
6367 e310 390

jackoconnor:

aida by jack oconnor in soho, ny. june, 2016.

Reposted fromink ink viasomebunny somebunny
17:04
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasomebunny somebunny

May 08 2017

11:20
11:20
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viasomebunny somebunny
10:29
6166 5556 390
10:28
8549 0a55 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
10:28
7487 2557 390

themarinevampireshop:

He Duoling {1948}

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

May 05 2017

11:47
5322 eee2 390

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viasomebunny somebunny
11:26
1828 361d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl