Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

23:37
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viapassionative passionative
23:28
8924 08f2 390
Reposted fromlafuene lafuene viaworldwide worldwide
23:26
23:24
5009 aaa8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
23:22
3472 4c40 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
23:20
1240 f752 390
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaszydera szydera
23:18
4488 f84c 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
23:17
8728 7ed5 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
23:17
8725 03ee 390
Reposted fromkniepuder kniepuder

November 02 2017

13:30
13:29
- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
13:29
9487 e0d0 390
Reposted fromPitch Pitch viapassionative passionative
13:26
2328 f337 390
13:26
4523 6f9b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
13:25
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaszydera szydera
13:23
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaszydera szydera
13:22
2410 2e0d 390
Reposted frommaryann maryann viaszydera szydera
13:21
13:21
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viaszydera szydera
13:21
2295 0bc3 390
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl