Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

22:29
22:29
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacrystalline crystalline
22:11
2785 7e7d 390
21:59
9830 08da 390

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
21:59
8614 d993 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
21:56
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera

March 19 2017

23:16
3398 5700 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
23:15
9806 8593 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
23:14
2631 5fea 390

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaszydera szydera
23:08
8809 5a9c 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
23:07
4744 6588 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
23:06
5051 6378 390

st-pam:

Drawn from a photo I took

2017, watercolours

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
23:05
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaszydera szydera
22:59
You don’t have a soul. You are a soul. You have a body.
— Walter M. Miller Jr., A Canticle for Leibowitz
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
22:57
5062 7e56 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
22:50
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
22:40
22:40
0253 ba16 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaszydera szydera
22:37
18:32
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viamuteit muteit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl