Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

21:52
4507 c6ce 390

September 23 2017

16:25
2989 5cf0 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
16:25
2918 f19a 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
16:21
16:19
7832 e2f5 390

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
16:18
7819 7f2e 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaszydera szydera

June 16 2017

00:23
4980 4e6a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
00:19
00:18
8339 88d1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
00:18
00:17
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasomebunny somebunny
00:17
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
00:10

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaszydera szydera

June 10 2017

22:39

May 26 2017

12:50
5290 12da 390
Reposted fromxfreischutz xfreischutz viaszydera szydera
12:50
3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera

May 12 2017

17:05
17:04
6367 e310 390

jackoconnor:

aida by jack oconnor in soho, ny. june, 2016.

Reposted fromink ink viasomebunny somebunny
17:04
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasomebunny somebunny

May 08 2017

11:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl