Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

21:56
8237 0a86 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaszydera szydera
21:55
21:53
4932 c26e 390
21:40
6938 c87f 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
21:39
6125 fdd6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
21:39

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaszydera szydera

January 21 2018

21:54
21:53
3149 2249 390
Reposted fromsarazation sarazation viasomebunny somebunny
21:53
Reposted fromFlau Flau viazabka zabka
21:52
4476 a7c0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasowaaa sowaaa
21:46
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
21:44
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaszydera szydera
21:43
4472 6880 390

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaszydera szydera

January 07 2018

22:59
7905 ddb2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
22:57
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
22:57
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
22:55
7661 1e87 390
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viasoadysta soadysta

January 04 2018

22:21
3921 4ef5 390
Reposted fromwwannie wwannie viaszydera szydera
22:16
6224 0724 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapassionative passionative

December 29 2017

14:08
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl