Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

22:52
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaawaken awaken

November 03 2018

16:49
6650 3973 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
16:48
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
15:26
Reposted fromiminlove iminlove viaawaken awaken
15:25
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
15:25
7545 a032 390
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
15:25
2962 80bb 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

October 31 2018

00:10
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

October 28 2018

21:24
3351 a3ff 390

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasomebunny somebunny
21:24
1119 4327 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaszydera szydera
21:22
4843 b2f2 390
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaszydera szydera
21:22
Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
21:21
Reposted fromDennkost Dennkost viaszydera szydera
21:20
5717 72dd 390
Poezje
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
21:20
3350 752c 390
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaszydera szydera
21:20
21:20
0989 14a4 390
Reposted fromissul issul viaszydera szydera
21:19
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
21:19
udawaj, aż uwierzysz 
— 13.25
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
21:19
7643 2b9d 390
Reposted fromgraysen graysen viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl